ت طبق

طَبَق من الحَريرةِ a plate of porridge طَبَق (also: صَحْفة , صَحْن , صَحْن فِنْجانٍ ) تبصره 1 ـ در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به ‌منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت ‌انتفاعی باشند،از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی‌آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود. إلى عميلنا الكريم،

2022-11-27
    الضيف ح 5
  1. ت
  2. برابر ماده 17 آ
  3. البحث الأكثر شمولاً عن الصور في الويب
  4. الثمن 130 د