حسن و حسین

هر دو نفر حرکت کردند، عبدالله از او پیشى گرفت و سعید نیز به سوى طبرستان رفت که انجا را فتح کند و در سپاه او حسن و حسین فرزندان على ابن ابیطالب نیز بودند. فارسی 7510 نمایش |

2023-01-28
    دانا و عزوز
  1. صفحه اصلی
  2. سریال حسن و حسین قسمت ۲، دوبله فارسی
  3. نتایج برچسب: حسن و حسین
  4. آنچه درباره شهادت حسین، امام