ز طواف کعبه بگذر

🎜 معرفی آهنگهای دیگری که در متن آنها از این شعر استفاده شده است . ز طواف کعبه بگذر، تو که حق نمی‌شناسی به در کنشت منشین تو که بت نمی‌پرستی تو که ترک سر نگفتی ز پیش چگونه رفتی ز غرور ناز گفتی که مگر هنوز هستی: ز طواف کعبه بگذر، تو که حق نمی‌شناسی : به در کنشت منشین تو که بت نمی‌پرستی: تو که ترک سر نگفتی ز پیش چگونه رفتی : تو که نقد جان ندادی ز غمش چگونه رستی Nov 23, 2017 · ز غرور ناز گفتی که مگر هنوز هستی ز طواف کعبه بگذر، تو که حق نمی‌شناسی به در کنشت منشین تو که بت نمی‌پرستی تو که ترک سر نگفتی ز پیش چگونه رفتی تو که نقد جان ندادی ز غمش چگونه رستی ز طواف کعبه بگذر، تو که حق نمی شناسی به در کنشت منشین تو که بت نمی پرستی _ _ عجب صبری خدا دارد

2022-11-27
    برنامج ماك
  1. که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز دستی
  2. ای عاشق مشتاق که خواهان لقایی
  3. مگر به جای نگاهت شتاب میریزد
  4. ز طواف کعبه بگذر، تو که حق نمی‌شناسی